Çalışma İlkelerimiz

1. Adil ve Şeffaf Yönetim: Hakkaniyet Derneği, faaliyetlerini adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yürütmektedir. Bağışçılarımıza karşı sorumluluk hissediyor ve her aşamada açık iletişim sağlıyoruz.

2. Etkin ve Profesyonel Hizmet: İnsani yardım faaliyetlerimizi yürütürken, etkin ve profesyonel bir hizmet sunma prensibiyle hareket ediyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için uzman ekiplerle çalışarak, kaliteli ve etkili projeler geliştiriyoruz.

3. İhtiyaç Odaklı Projeler: Dernek olarak, gerçek ihtiyaçları belirleyerek odaklı projeler üretiyoruz. Toplumların öncelikli ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreterek, uzun vadeli sürdürülebilirlik amacı güdüyoruz.

4. İnsan Odaklı Hizmet: Her faaliyetimizde insan odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Yardımseverlerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin insan haklarına saygı duyarak, onların yaşamlarını olumlu yönde etkilemeye çalışıyoruz.

5. Kültür ve Değerlere Saygı: Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin kültürlerine ve değerlerine saygı gösteriyoruz. Yardım projelerimizi, hedef toplumların kendi kültürleri ve değerleriyle uyumlu bir şekilde tasarlıyoruz.

6. İnovasyon ve Gelişime Açıklık: Hakkaniyet Derneği olarak, sürekli gelişimi ve inovasyonu önemsiyoruz. Yeni çözümler ve yaklaşımlarla, yardım faaliyetlerimizi daha etkili hale getirmek ve toplumlara daha fazla katkı sağlamak için çaba gösteriyoruz.

Bu ilkeler doğrultusunda, Hakkaniyet Derneği olarak insanlığa daha fazla hizmet sunma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.